Eco Boråstapeter

Affärsområdet Mr Perswall digitaltrycker fototapeter där konsumenten är en del av designprocessen. Hela affärsmodellen är specialanpassad för uppgiften och har ett starkt behov av flexibilitet samt för ett kontinuerligt förändringsarbete.

För Mr Perswall utvecklar vi affärssystemet Produx som hanterar ordermottagning, bildhantering och produktion av digitaltryckta tapeter. Affärssystemet är både integrerat mot Adobe Photoshop, Xeikons digitaltryckspressar samt med www.mrperswall.com som är Mr Perswalls webb-plattform där konsumenter i 12 länder kan skräddarsy och beställa digitaltryckta tapeter.

Taggar: Affärsmodell, bildhantering, Java, integration

Pulsen

Pulsen är ett anrikt företag inom IT-branchen, som levererar tjänster inom flertalet segment. Sedan 2007 arbetar Pulsen med att ta fram ett nytt omsorgssystem, Pulsen combine. Systemet skall stödja både kommuners och privata vårdgivares verksamhet inom socialtjänsten.

I utvecklingen av Pulsen combine stödjer vi utvecklingsprocessen genom ett förbättringsprojekt där Scrum införs som agil projektledningsmodell för att underlätta planeringen och med större säkerhet nå uppsatta mål och tidsplaner. Vi bidrar även med utvecklingskompetens och har under en längre tid varit med i utvecklingen av Pulsen combine. Därutöver har vi även tagit fram en migreringsplattform, för att kunna migrera in nya kunders data in i Pulsen combines databas.

Taggar: Scrum, Silverlight, WCF, WPF, ASP.NET, C#, Linq to SQL, EF, MSSQL, integration

Tapetterminalen

Som Sveriges ledande tapetgrossist är tapetterminalens mål att utveckla det bästa systemstödet för service, logistik och inköpsprocesser.

Genom det skräddarsysydda affärssystemet TTFiol utvecklar vi deras systemstöd från grunden inklusive ordermottagning, lagerhantering, inköp, integration mot ekonomisystem samt tredjepartsystem för hantering av banktjänster, transportörer och EDI.

Vi utvecklar också OnlineTT som är ett webbsystem där Sveriges färg- och tapetfackhandel direkt får tillgång till affärsystemets kunddata i form av lagersaldon, leveransbesked och beställningsmoduler.

Taggar: Scrum, WPF, WCF, ASP.NET, Linq, C#, EF, MSSQL, integration

Defire

Defire är ett prisbelönt konsultbolag som specialicerat sig på brandsäkerhet inom byggnads- och infrastrukturprojekt. Företaget har sitt huvudkontor i Sydney och har ytterligare filialer i Canberra, Brisbane, Adelaide och Perth.

Åt Defire har vi utvecklat en skräddarsydd applikation, som i kombination med Microsoft Outlook löser företagets utmaningar med att ge konsulter vid deras filialer möjligheten att dela och arkivera skickad och mottagen e-post och därtill hörande bilagor.

Taggar: VBA, Microsoft Outlook