Solutions

Starkt rustade för problemlösning

Analys och rådgivning

Baserat på Er affärsidé samt affärsprocesser kan vi tillsammans diskutera förslag på flexibla lösningar.

Agil projektmodell

Genom att vi jobbar med moderna projektmodeller kan vi iterativt utveckla system där nyckelfunktioner tidigt är fungerande och som sedan förbättras. För Er betyder det också full transparens och feedback där Ni kan följa utvecklingen och dess riktning.

Stabila verktyg

Vi jobbar med Microsoft som huvudleverantör av utvecklingsverktyg och databaser vilket ger en trygghet i en stabil beprövad plattform med god support och framtida utvecklingsmöjligheter.