Bendit

Flexibla IT-lösningar - för Ert bästa

Vision. Flexibilitet före standard.

Vi tror inte på standardlösningar där företag måste anpassa sig efter sitt IT-system. Vi tror på system som anpassas efter affärsidén och som är flexibla nog att följa med när affärsmodellen utvecklas. Bendit erbjuder kunskapen att tillsammans med Er utvärdera företagets informationflöden och rådgiva samt utveckla affärsystem för verksamhetsstöd.

Vision

Lösningar. Starkt rustade för problemlösning.

Baserat på Er affärsidé samt affärsprocesser kan vi tillsammans diskutera förslag på flexibla lösningar.

Genom att vi jobbar med moderna projektmodeller kan vi iterativt utveckla system där nyckelfunktioner tidigt är fungerande och som sedan förbättras. För Er betyder det också full transparens och feedback där Ni kan följa utvecklingen och dess riktning.

Vi jobbar med Microsoft som huvudleverantör av utvecklingsverktyg och databaser vilket ger en trygghet i en stabil beprövad plattform med god support och framtida utvecklingsmöjligheter.

Lösningar

Resurser. Lagspelare som gör skillnad.

Vi är vana att ingå i team och att där göra vad som krävs för att nå ett gott resultat.

Lång erfarenhet inom systemutveckling gör att vi kan stärka upp i team där så behövs, gällande såväl ledning som produktion.

Lösningar

Kunder. Stora som små.

Kontakt
Marcus
0734-14 15 17
marcus@bendit.se

Besöks- och postadress
Allégatan 20, 3 tr
503 32 Borås