Easycom.

Easycom härrör från en tidig insikt om hur hela e-handelsprocessen efter köp påverkar lönsamheten hos detaljhandlare. Den skenande ökningen av returgrader med dess negativa effekter kombinerat med internationell konkurrens i detaljhandeln var triggern för Easycoms uppstart.
Teamet kombinerar djup kunskap och erfarenhet från e-handel, detaljhandel, logistik och digitaliseringsprojekt. Allt utifrån både operativa och ledande positioner på både kund-, transportörs- och leverantörssidan. Med den unika erfarenheten som grund levereras nu tjänster som på riktigt påvisar och tar action på hur kostnader och intäkter samspelar i hela kundresan – från köp till nöjd kund.

Vi har varit en resurs i utvecklingsteamet och hjälpt dem med vidareutvecklingen av deras oerhört intressanta plattform.

Taggar: Scrum, Angular, React, .Net, C#, EF, MSSQL

Eton Systems.

Tillverkar och levererar conveyorsystem, för såväl industri som kläd- och hemtextil världen över.

Text kommer...

Taggar: Scrum, Angular, .Net Core, C#, MSSQL, MongoDB

Rebel Walls.

Tillverkare av tapeter, med internationell försäljning, både via B2C och B2B.

Hos Rebel Walls har vi hjälpt till med att portera administratörssystemet för deras webshop. Systemdelen, som tidigare var skriven i Java, har nu skrivits om till PHP/Laravel/Vue för att integreras in i samma system som själva webshopen.

Taggar: PHP, Laravel, Vue, MySql

TAPETterminalen.

Som Sveriges ledande tapetgrossist är tapetterminalens mål att utveckla det bästa systemstödet för service, logistik och inköpsprocesser.

Genom det skräddarsysydda affärssystemet TTFiol utvecklade vi deras systemstöd från grunden, inklusive ordermottagning, lagerhantering, inköp, integration mot ekonomisystem samt tredjepartsystem för hantering av banktjänster, transportörer och EDI.

Vi utvecklade även OnlineTT som är ett webbsystem där Sveriges färg- och tapetfackhandel direkt får tillgång till affärsystemets kunddata i form av lagersaldon, leveransbesked och beställningsmoduler.

Taggar: Scrum, WPF, WCF, ASP.NET, Linq, C#, EF, MSSQL, integration

Pulsen.

Pulsen är ett anrikt företag inom IT-branchen, som levererar tjänster inom flertalet segment. Sedan 2007 arbetar Pulsen med att ta fram ett nytt omsorgssystem, Pulsen combine. Systemet skall stödja både kommuners och privata vårdgivares verksamhet inom socialtjänsten.

I utvecklingen av Pulsen combine stödde vi utvecklingsprocessen genom ett förbättringsprojekt där Scrum infördes som agil projektledningsmodell för att underlätta planering och med större säkerhet nå uppsatta mål och tidsplaner. Vi bidrog även med utvecklingskompetens och var under en längre tid med i utvecklingen av Pulsen combine. Därutöver tog vi även fram en migreringsplattform, för att kunna migrera in nya kunders data in i Pulsen combines databas.

Taggar: Scrum, Silverlight, WCF, WPF, ASP.NET, C#, Linq to SQL, EF, MSSQL, integration

Jamfa.

Jamfa är ett familjeägt företag som specialicerat sig på att förvärva, förvalta och förädla blandfastigheter. I dagsläget äger företaget fastigheter i centrala Borås och Fjällbacka.

Hos Jamfa har vi ett lite bredare uppdrag; vi har ett helhetsansvar för koncernens samgliga IT-frågor (nätverk och hårdvara, mjukvarulicenser, hemsida, m.m.), vi sköter den löpande redovisningen för koncernens alla bolag samt att vi sköter samtliga fastigheters passagesystem.

Taggar: IT, Nätverk, Redovisning, Hogia, MSSQL, Passagesystem

Prima Advokatbyrå.

Prima Advokatbyrå är en medelstor advokatbyrå med sitt säte i Borås och filialkontor i Göteborg och New York.

Vi har hjälpt Prima Advokatbyrå med uppsättning av arbetsstationer för nyanställda, innefattande bl.a. konfigurering av arbetsstationer, lösande av programvarulicenser och uppsättning av mailkonton. Därutöver aggerar vi bollplank vid IT-frågor i allmänhet, såsom vid inköp av hård- och mjukvara.

Taggar: IT

Eco Boråstapeter.

Affärsområdet Mr Perswall digitaltrycker fototapeter där konsumenten är en del av designprocessen. Hela affärsmodellen är specialanpassad för uppgiften och har ett starkt behov av flexibilitet samt för ett kontinuerligt förändringsarbete.

För Mr Perswall utvecklade vi affärssystemet Produx som hanterar ordermottagning, bildhantering och produktion av digitaltryckta tapeter. Affärssystemet är både integrerat mot Adobe Photoshop, Xeikons digitaltryckspressar samt med www.mrperswall.com som är Mr Perswalls webb-plattform där konsumenter i 12 länder kan skräddarsy och beställa digitaltryckta tapeter.

Taggar: Affärsmodell, bildhantering, Java, integration

Defire.

Defire är ett prisbelönt konsultbolag som specialicerat sig på brandsäkerhet inom byggnads- och infrastrukturprojekt. Företaget har sitt huvudkontor i Sydney och har ytterligare filialer i Canberra, Brisbane, Adelaide och Perth.

Åt Defire har vi utvecklat en skräddarsydd applikation, som i kombination med Microsoft Outlook löser företagets utmaningar med att ge konsulter vid deras filialer möjligheten att dela och arkivera skickad och mottagen e-post och därtill hörande bilagor.

Taggar: VBA, Microsoft Outlook